มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 16 พ.ย. 2008 16.34 น. บทความนี้มีผู้ชม: 95156 ครั้ง

ทำเลที่ตั้ง คือ Key success factorของธุรกิจการค้า แต่ มีศาสตร์ที่เรียกว่า ฮวงจุ้ย
เป็นเครื่องมือในการเสริมความสำเร็จของกิจการ เป็นศิลป์แห่งความลงตัวของการวางตำแหน่งเครื่องประดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข


บทสรุปของทำเลที่ตั้ง ฮวงจุ้ย การเปลี่ยนแปลง และคุณภาพ

บทสรุปของทำเลที่ตั้ง  ฮวงจุ้ย  และการเปลี่ยนแปลง 

                   จากตอนแรก  ถึงตอนที่สุดท้ายจะเห็นว่าการเลือกทำเลที่ตั้งมีอิทธิพลต่อความสำเร็จ  หรือความล้มเหลวของกิจการไม่ว่ากิจการของท่านจะเป็น  การซื้อมาขายไป  การผลิต  การบริการ   การเลือกทำเลที่ตั้งมีอิทธิพลทั้งสิ้น  แต่เหนือสิ่งอื่นใดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง  อย่างมงายจนเกินไป   ความเชื่อตามหลักการของฮวงจุ้ยนั้นมีความจริงที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้   เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป  ตามกาลเวลา  เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีสิ่งที่หยุดนิ่ง  กล่าวคือ  เป็นพลวัตรของโลก  ธุรกิจก็เช่นกันผู้ประกอบการจะต้องปรับกระบวนการทำงาน  แนวคิด  มุมมอง  นิสัยการทำงานให้เปลี่ยนตาม  ทำเลที่ตั้งเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไป  ถนน  ทาง  ตรอกซอยอาจมีการปลูกสร้าง  อาคาร  รื้อ  ถอน  ตามกาลเวลา  ทั้งนี้อาจเพราะการเติบโต  หรือการถดถอยจากพิษเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน

                     สำหรับทำเลที่ตั้งของกิจการอาจถูกรบกวนจากสิ่งปลูกสร้างใหม่  กิจการใหม่  หรือการแก้ทางฮวงจุ้ยของคู่แข่งการค้า   เพราะการต่อสู้หรือการแข่งขันทางเศรษฐกิจมิใช่เพียงแต่เอาชนะในเชิงกลยุทธ์  กลวิธี  เท่านั้น  มีนักพูดบางท่านกล่าวอย่างสนุกเป็นที่ติดปากว่า  ไม่ชนะด้วยเล่ย์  ต้องเอาชนะด้วยกล  ไม่ชนะด้วยมนต์  ต้องเอาชนะด้วยคาถา  ถึงเวลานี้จะต้องมีการเชิญซินแสมาช่วยอีก  แต่เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง มีตึกรา  บ้านช่องสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นผู้ประกอบการอาจประยุกต์ตึกที่สูงขึ้นเป็นภูเขา  การคมนาคมที่มากขึ้นเป็นการไหลของน้ำ  ตามความเชื่อที่ว่าหน้าต้องติดแม่น้ำที่ไหลเวียน   หลังติดภูเขา  แท้จริงคือมีการบังลม  เกาะกำบัง  การไหลเวียนนั้นจำเป็นต้องมีการสัญจรของผู้คนไม่เช่นคงจะไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนกิจการ  ไม่ต้องเสียเวลาทำการตลาดโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมาย  

                    แต่อย่างไรก็ตาม  มีบางกิจการที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยทำเลที่ตั้ง  หรือฮวงจุ้ยมากนัก  เช่นโรงเรียนกวดวิชา  และคลินิกแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งสองกิจการนี้  มีปัจจัยแห่งความสำเร็จจากชื่อเสียงของผู้ประกอบการเองเพราะอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของ  อาจารย์ผู้สอนและแพทย์ประจำ   แม้ว่าจะตั้งทำเลไกลจากลูกค้าแค่ไหน  ก็จะต้องเสาะแสวงหาไปให้ได้  ผู้เรียนเรียนแล้วเข้าใจง่ายสอนเจาะประเด็นข้อสอบออกตรงมีเทคนิคการทำโจทย์ ทำข้อสอบได้คะแนนดี แพทย์ที่รักษาแล้วหายจากโรคภัย  ไกลสักปานใดทำเลที่ตั้งไม่ดีไม่มีผลต่อการทำธุรกิจเพราะมีความต้องการของตลาดนั่นเอง  เป็น  Niche marketing    หรือตลาดเฉพาะเท่านั้นเอง           

                    ท้ายที่สุดผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามขอให้  มีความขยันมุ่งมั่นตั้งใจจริง ให้ความสำคัญกับทำเล  เมื่อธุรกิจท่านต้องการ  อย่าลืมใส่ใจอีกเรื่องคือคุณภาพ  ความสะอาดแม้ว่าทำเลดีแต่ร้านท่านสกปรกรุงรังไม่มีเพียงแต่ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่ดี  แล้วยังเกิดปัญหาอื่นตามมา  ดังตัวอย่างที่จะยกให้  อ่าน  เมื่อธุรกิจการขาย  กวยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง   มีลูกค้าเข้าร้านมากมายเพราะชื่อเสียง  รสชาติที่ดีมาตั้งแต่อดีตมีทำเลดีมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมาย  แต่ต่อมารุ่นลูกเข้ามาสืบทอดกิจการร้านค้าไม่สะอาด  มีขยะ  เศษอาหารมากมายปริมาณอาหารลดลงเมื่อมีลูกค้ากินอิ่มจ่ายเงินลุกออกจากร้านไม่มีพนักงานทำความสะอาด  ลูกค้าคนอื่นมานั่งทานต่อ  อาจเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี  และเมื่อมีลูกค้ามากขึ้นความรวดเร็วในการตอบสนองไม่ดีลูกค้ารอนาน  ในเวลาต่อมามีร้านขาย กวยเตี๋ยวเรือแห่งใหม่มาเปิดอยู่อีกฟากของถนน  แน่นอนทีเดียว  เมื่อมีผลิตภัณฑ์ทดแทนลูกค้าที่เคยกินหันไปกินที่ร้านใหม่ทันทีเมื่อ  คุณภาพคือที่ลูกค้าต้องการและได้รับการตอบสนองอย่างพอใจ  นั่นคือ  ลูกค้าไม่กลับไปกินที่ร้านเดิม  เป็นหลักการของคุณภาพง่าย ๆ ที่ท่านผู้อ่านบางท่านเคยได้เรียนมา  แม้ว่าทำเลที่ตั้งจะดีเพียงใด  ก็มิอาจช่วยได้ทางแก้ไม่ใช่แก้ที่ฮวงจุ้ย   แต่แก้ที่เอากิจกรรม  5    อันเป็นที่มาของคุณภาพและการตลาดมาแก้ 

                     สะสางเศษอาหาร  คราบมันที่ผนัง  พื้นร้านให้สะอาดล้าง ทำความสะอาด  การเดินไปมาของลูกค้าและผู้ประกอบการสะดวก  จ้างพนักงานเพิ่มมาทำความสะอาดสามารถทำให้ร้านสามารถดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามามากขึ้น  เพราะลูกค้ากินอาหารมักใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งแรก  รสชาติรองมา  ถึงแม้อร่อยมาก  แต่ท้องเสียภายหลังก็ไม่มีคนอยากกินเท่าไหร่  3   แค่นี้ก็เกิดสุขลักษณะ  คือลักษณะแห่งความสุข  นั่นเอง   แต่ท้ายสุดถ้าไม่มีวินัยก็เหมือนเดิม       สุดท้ายคือ  สร้างนิสัย    นี้ลูกค้าสร้างไม่ได้ง่าย   เราก็สามารถทำได้โดย  มีพนักงานคอยเก็บกวาดอยู่ตลอดเวลา  มีถังขยะให้  ทุกโต๊ะ เพียงแค่นี้ คุณภาพก็เกิดได้   การบอกต่อของลูกค้าในทางที่ดี  จะเป็นการตลาดได้ดีทีเดียว  เมื่อมีลูกค้ามากขึ้น  ผู้ประกอบการจะมีกำไร   พนักงานมีงานทำมาก  มีค่า  โอ ที หรือต่อรองค่าแรงเพิ่มได้ง่าย  สุดท้ายที่สำคัญที่สุดมากมาก  ผู้ประกอบการจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย  มากขึ้น  เสียภาษีให้รัฐได้มากขึ้น  เทศบาลมีความสุขเมื่อท้องที่สะอาด    

                     เห็นได้ว่าบางสถานการณ์    ทำเลที่ตั้ง  และฮวงจุ้ย   อาจไม่ใช่ปัญหาในการประกอบธุรกิจ  อย่ามุ่งแก้ที่ฮวงจุ้ยอย่างเดียว  มองมุมอื่น  บ้างเพราะมีบางสิ่งที่เป็น  ปัจจัยแห่งความสำเร็จแฝง  ผู้เขียนขอ  บัญญัติศัพท์ว่า

                                                                        Latent Key success Factor                                                         


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที