รายละเอียดนักเขียน: CXO.Asia

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

CXO.Asia

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): CXO.Asia
  • อีเมล์: pkuakull@ampacet.co.th
  • เป็นสมาชิกเมื่อ: 12-02-2007 09:41:03
  • เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด: 12-07-2007 09:01:00
  • รายละเอียดส่วนตัว: ชีวิตเริ่มต้นและเรียนรู้จากท้องนาและท้องฟ้ากว้าง สู่การเรียนรู้ชีวิตเมือง แล้วกลับสู่เส้นทางที่เรียบง่ายของตัวเองอีกครั้ง ได้มีโอกาส รวบรวม รวบยอด เชื่อมโยง ประสบการณ์ การรับรู้ ความคิด ทุกอย่าง ลงในงานเขียนนี้ เป็นเหมือนการเดินทางเรียนรู้ อันรื่นร
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ภาคห้า ผู้นำ บทที่ ๘ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก 1 2007-07-11 3090
2 ภาคห้า ผู้นำ บทที่ ๗ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย 1 2007-07-11 3519
3 ภาคห้า ผู้นำ บทที่ ๖ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 1 2007-06-03 3545
4 ภาคห้า ผู้นำ บทที่ ๕ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำถาม 1 2007-05-17 2877
5 หมวดหก คุณภาพ บทที่ ๑ ศิลปะในการปรับปรุงคุณภาพ (ประกวดบทความ) 1 2007-05-07 2928
6 ภาคห้า ผู้นำ (กำลังแก้ไข) บทที่ ๔ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา 1 2007-04-19 2875
7 ภาคห้า ผู้นำ บทที่ ๓ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 1 2007-04-18 3384
8 ภาคห้า ผู้นำ บทที่ ๒ ความเข้าใจเกี่ยวกับความชัดเจน 1 2007-04-08 3030
9 ภาคห้า (เพิ่มเติม) บทที่ ๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำ 1 2007-03-01 3734
10 ภาคสี่ (เพิ่มเติม) บทที่ ๑๐ พลังที่สมดุลย์ในตัวเรา 1 2007-02-11 4906
11 ภาคสี่ (ภาษาเดียว) บทที่ ๖ ความไม่แน่นอนของจิตใจและโชคชะตามนุษย์ 1 2006-12-17 3158
12 ภาคสี่ (สองภาษา) บทที่ ๕ ความขัดแย้งของมนุษย์ ระหว่างการเลือก สุขกายกับสุขใจ 1 2006-12-12 3778
13 ภาคสี่ (ภาษาเดียว) บทที่ ๔ ทุกอย่างก้าว เธอนั้นคือ ประวัติศาสตร์ 1 2006-12-12 2981
14 ภาคสี่ (สองภาษา) บทที่ ๓ ความสัมพันธ์ของ ระบบการสร้างและการทำลายตนเองของมนุษย์ 1 2006-11-30 3527
15 ภาคสี่ (สองภาษา) บทที่ ๒ ระบบรับรู้และความคิดของมนุษย์ 1 2006-11-19 4888
16 ภาคสี่ (สองภาษา) บทที่ ๑ การเรียนรู้ (ธรรมชาติของมนุษย์) จากการ ถาม ตอบ ด้วยตัวเราเอง 1 2006-11-12 4491
17 ภาคสาม บทที่ ๑๑ การปฎิรูป การวางตัวและ จุดยืนความเป็นกลาง ในสังคมเรา และสังคมโลก อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แท้จริง 1 2006-11-05 6506
18 ภาคสาม บทที่ ๑๐ (เพิ่ม) การปฎิรูปความขัดแย้ง ความบาดหมาง ด้วยการเรียนรู้ จากความหลากหลาย และความยึดมั่นในตัวตน 1 2006-10-31 3915
19 ภาคสาม บทที่ ๙ การปฎิรูปประเทศไทย เริ่มจาก การวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเอง 1 2006-10-30 3275
20 ภาคสาม บทที่ ๘ การปฎิรูปประเทศไทย ด้วยการเรียนรู้จากน้ำ 1 2006-10-28 3446
21 ภาคสาม บทที่ ๗ แก่นของปฎิรูปการศึกษา การเรียนรู้ โดยการตั้งคำถามพื้นฐาน และเรียนโดยเป็นผู้สอน 1 2006-10-26 4060
22 ภาคสาม บทที่ ๖ จดหมายเรียนถึง ท่านผู้นำ ผู้ใหญ่ทุกท่าน ผู้ซึ่งอยู่บนเส้นทาง แห่งรัฐบุรุษ ของบ้านเมือง 1 2006-10-26 3507
23 ภาคสาม บทพิเศษ จดหมายถึงพี่น้องชาวใต้ ผู้เท่าเทียมกัน 1 2006-10-25 2850
24 ภาคสาม บทที่ ๕ ปัญหาหลักเรื่องความอยุติธรรม และการขาดความเป็นกลาง ในบ้านเมืองเรา 1 2006-10-25 13431
25 ภาคสาม บทที่ ๔ ความอยาก และความโกรธ ผู้มีอิทธิพลสูงสุด ตัวจริง ต่อสันติภาพ ต่อความยุติธรรม 1 2006-10-21 3333
26 ภาคสาม บทที่ ๓ การหมุน การเหวี่ยง สวิง ของ เศรษกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 2006-10-21 5485
27 ภาคสาม บทที่ ๒ ศาสนา ทุกศาสนาล้วนมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน ไหลรวมเป็นศาสนาเดียวกัน ในที่สุด 1 2006-10-20 4276
28 ภาคสาม บทที่ ๑ ปัญหาหลักของมนุษย์เรา คือ เราหลงทาง แต่เราไม่รู้ ว่าหลงทาง 1 2006-10-19 3668
29 ภาคสอง บทที่ ๕ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปบ้าน วัด โรงเรียน (สามเหลี่ยมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ที่พื้นฐานที่สุด) 1 2006-10-14 4404
30 ภาคสอง บทที่ ๔ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (เหล่าบัวบานต้องตื่น ตระหนัก เหนี่ยวนำ) 1 2006-10-13 3369
31 ภาคสอง บทพิเศษ(เพิ่มเติม) บัวบานเจ้าเอย ขอจงบาน สถิตย์ในใจผู้คน 1 2006-10-13 2625
32 ภาคสอง บทที่ ๓ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (เน้นคุณภาพ เข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานพอ) 1 2006-10-12 3558
33 ภาคสอง บทที่ ๒ การดื่มกิน กลืน ย่อย ถ่ายเท ข้อมูล ความคิด ความรู้ ความเชื่อ ศรัทธา เทคโนโลยีต่างๆ 0 2006-10-12 2740
34 ภาคสอง บทที่ ๑ เริ่มเดินทางเพื่อค้นหา ผจญภัย ไขความลับต่างๆ จากจุดเริ่มต้นที่ขนานนามว่า ประภาคารที่ 6 1 2006-10-11 2713
35 บทที่ ๑๒ สามเหลี่ยม กาย วาจา ใจ และประโยชน์สูงสุดที่ได้เกิดมาในฐานะมนุษย์ 1 2006-10-10 4033
36 บทที่ ๑๑ ความสำคัญของสติ ที่เป็นดุจดัง ความเป็นความตายของมนุษย์เรา 1 2006-10-09 3435
37 บทที่ ๑๐ ความกลัว ความเชื่อ ความศรัทธา ความงมงาย 1 2006-10-07 8514
38 บทที่ ๙ การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา 1 2006-10-06 3677
39 บทที่ ๘ การปลดล็อก จิตใจและพรสวรรค์อันแท้จริงโดยกำเนิดของมนุษย์เรา 1 2006-10-05 3061
40 บทที่ ๗ ความเป็นผู้นำ แบบเชื่อมโยง เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งปัญญา 1 2006-10-04 10772
41 บทที่ ๖ ความกล้าหาญและนิสัยที่เสียที่สุด 1 2006-10-04 3849
42 บทที่ ๕ ความซื่อตรงภายในใจ ต่อตัวเองและผู้อื่น คือมหาสมุทรแห่งหลักความดีและความดีงามทั้งปวง 1 2006-10-04 6263
43 บทที่ ๔ ความกลัวและความกล้าหาญ 1 2006-10-04 5494
44 บทที่ ๓ ใบไม้เพียงหยิบมือ สำคัญกับเราจริงหรือ 1 2006-10-04 4592
45 บทที่ ๒ ความเจริญและการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 2006-10-04 3406
46 บทที่ ๑ ใบไม้เพียงหยิบมือ เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งสติปัญญา 1 2006-10-04 4270