รายละเอียดนักเขียน: Sukhum Rattanasereekiat

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Sukhum Rattanasereekiat

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Sukhum Rattanasereekiat
  • รายละเอียดส่วนตัว: ไม่มีรายละเอียด
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 QC ต่างกับ QA อย่างไร 1 2020-10-14 97
2 JD- Job Description คืออะไร 1 2020-10-14 80
3 JD (Job Description) คืออะไร 1 2020-10-14 132
4 ความแตกต่างระหว่าง QC, QA และ QS 1 2020-10-06 88
5 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล Efficiency VS Effectiveness ต่างกันอย่างไร 1 2020-08-24 331
6 ในฐานะ QMR หรือ เป็นคนที่ต้องดูระบบบริหารงานคุณภาพจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 บ้าง? 1 2020-08-24 167
7 ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (Efficiency VS Effectiveness) 1 2020-08-24 723
8 OEE 1 2020-05-01 293
9 Internet of Things (IoT) คืออะไร 1 2020-04-02 1150
10 Contingency Plan: แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน 1 2020-04-02 2144
11 Universal Fear 1 2019-09-12 350
12 เชื่อในศักยภาพของคน คนเป็นได้มากกว่าที่เราเห็นหรือที่เขาเป็น 1 2019-09-12 365
13 If need to be love, sometime not need to be right. 1 2019-09-12 315
14 ในโลกใบนี้มีถูกอยู่ 2 แบบ 1 2019-09-12 344
15 Being, Need, Fear, Value, Belief 1 2019-09-12 333
16 Mindset of A Coach 1 2019-09-12 321
17 Reverse FMEA 1 2019-09-10 441
18 จุดเปลี่ยนแปลงระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 1122
19 7 Step approach for AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 566
20 วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) 1 2019-09-10 847
21 AIAG VDA FMEA 1 2019-09-10 369
22 Basic Mind of Reformation 1 2012-08-22 1726
23 ทำไมเมืองไทยรถติด 0 2012-07-09 1499
24 ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร 1 2012-07-09 4281
25 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร?? 1 2012-06-06 4747