รายละเอียดนักเขียน: ซ.ซุ่มซ่าม

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

ซ.ซุ่มซ่าม

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): ซ.ซุ่มซ่าม
  • อีเมล์: kikochanne@yahoo.com
  • เป็นสมาชิกเมื่อ: 05-02-2007 09:02:49
  • เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด: 26-04-2008 05:14:23
  • รายละเอียดส่วนตัว: บางครั้งไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบนั่งคิดสิ่งที่ยังไม่เกิด แต่มีซิกเซนต์แม่นยำเสมอ
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 ก็แค่คนคนเดียว 1 2008-03-26 2733
2 การยอมรับความจริง 1 2008-03-26 4340
3 ใครสักคน 1 2008-03-26 2337
4 อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 1 2007-03-11 4268
5 อาจคิดไปเอง 1 2007-03-11 2544
6 สังคมเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน 1 2007-02-05 3527
7 เดินทางกับความคิด 1 2007-01-03 2654
8 เพราะเหตุใด 1 2007-01-03 2209
9 เปิดใจบ้าง 1 2006-12-20 2265
10 เที่ยวเพชรบูรณ์ 1 2006-12-20 10483
11 การเข้าใจตัวเอง 1 2006-11-27 4553
12 การเพาะเห็ดฟางแบบม้วนเสื่อ 1 2006-11-27 9821