รายละเอียดนักเขียน: Meditate

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

Meditate

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): Meditate
  • รายละเอียดส่วนตัว: ความกังวลจะเกิดเพราะปล่อยจิตให้วิ่งไปอดีตและอนาคตมากเกินไป
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 การบริหารบุคคลกับโหราศาสตร์ ตอนที่ 1 5 2012-06-05 60090
2 ความเป็นมาของ Web Technology (web 1.0 - web 2.0 - web 3.0) 3 2009-09-10 18622
3 แนวคิดนวัตกรรมเพื่อ การจัดการ 11 2010-05-26 149911
4 เอกสารประกอบการเรียน MBA606 10 2009-02-17 24259
5 เอกสารประกอบการเรียน เกี่ยวกับ พรบ. ลิขสิทธิ์ และ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 2008-08-28 25244
6 เอกสาร ประกอบการทำรายงาน (Group Project) 2 2008-08-06 7814
7 Assignment III 1 2008-06-30 3143
8 คะแนนกลุ่ม ที่ได้ จาก Assignment 1 2008-08-19 3132
9 Project for Group Project 3 2008-08-05 9633
10 เอกสาร สำหรับ การเรียน การพัฒนาระบบ ในระยะที่ 1 - Project Planning 4 2008-06-30 40487
11 งานแปลภาษา 1 2008-06-18 3490
12 แจ้งกำหนดการเรียน 1 2008-06-16 2776
13 Assignment - II -Group 1 2008-06-14 3706
14 ขอให้นักศึกษา ตั้งชื่อกลุ่ม เพื่อใช้ในการ นำเสนอ 1 2008-06-14 5520
15 การฝึกงานพิเศษ (Speacial training with TPA) 1 2008-06-12 3368
16 Assignment - I -Group 2 2008-06-14 7533
17 การนำ ไฟล์ สไลด์ ใส่ในโปรแกรม TPA e-Book 1 2008-06-11 3621
18 เอกสารประกอบการเรียน INT204 17 2008-08-25 109371
19 Digital Movie Learning 1 2007-07-25 6547
20 ภาวะโลกร้อน (Global warming) 11 2008-02-13 89449
21 ไปเที่ยวกันเถอะ สิ้นปี แล้ว 3 2007-09-28 14963
22 ธรรมทาน เป็นทานอันสูงสุด ภาค ธรรมะวันหยุด 23 2010-08-09 338566
23 เรื่อง น่ารู้ จาก forward Mail 15 2012-08-22 168464
24 การโจมตีบนอินเทอร์เน็ต 1 2006-10-06 8787
25 ไอที อินเทอร์เน็ต กับการประหยัดพลังงาน 5 2006-11-06 35039