รายละเอียดนักเขียน: สุทรรศน์

ข้อมูล / รายละเอียดการใช้งาน

สุทรรศน์

  • ชื่อ(ที่ใช้ในระบบ): สุทรรศน์
  • อีเมล์: sutus_po@yahoo.com
  • เป็นสมาชิกเมื่อ: 31-10-2018 07:57:25
  • เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด: 04-12-2019 12:52:42
  • รายละเอียดส่วนตัว: ไม่มีรายละเอียด
ผลงานของนักเขียนท่านนี้
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนตอนวันที่อัพเดทเข้าชม
1 เครื่องวัดความหนาวัตถุด้วยอัลตราโซนิกส์ 1 2019-12-04 15
2 การวัดความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร์ด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) 1 2019-12-04 16
3 เครื่องวัดความเร็วลมความจำเป็นของการใช้ในอุตสาหกรรม (Anemometer) 1 2019-12-03 14
4 รู้จักกับเครื่องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Distance Meter) 1 2019-12-03 18
5 Infrared thermometers หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 2 2019-09-02 276
6 EC meter หรือเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าใช้ในการทำสวนแบบไฮโดรโพนิกส์ 1 2019-06-11 162
7 DO Meter (Dissolved oxygen) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายและหัววัดแบบต่างๆ 1 2019-06-11 245
8 Data Logger เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง 1 2019-06-11 140
9 เครื่องวัดใช้สำหรับการวัดเสียงในหน่วยเดซิเบล 1 2018-11-16 584
10 เครื่องวัดความชื้น (Moisture meters) ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์ของน้ำ 1 2018-11-08 665
11 เครื่องวัดค่า pH Meter วัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย 2 2019-09-02 1525
12 เครื่องวัดความหนาอัลตร้าโซนิค วัดความหนาโดยไม่ทำลายวัตถุ 1 2018-11-08 1056
13 การวัดอุณหภูมิของวัตถุ 3 2019-09-02 760
14 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (DO Meter) ใช้เพื่อวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 2 2018-10-31 939